Đặc biệt, trong thời gian diễn ra các giải vô địch bóng đá châu Âu, Nam Mỹ, các đơn vị không để tivi tại trụ sở, phòng làm việc. Tổng công ty nghiêm cấm nhân viên đường sắt khi lên ban sử dụng các thiết bị công nghệ để xem bóng đá; duy trì việc bố trí người cảnh giới tại các đường ngang không có người gác trong phạm vi ga... 

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tháng 5-2016, TNGT đường sắt tiếp tục giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong tháng đã xảy ra 37 vụ, làm 9 người chết và 36 người bị thương.  

Trong đó, tai nạnchạy tàu do khách quan chiếm 36 vụ, so cùng kỳ giảm 18 vụ; tai  nạn chạy tàu do chủ quan 1 vụ, giảm 2 vụ. Sự cố chạy tàu cũng giảm mạnh, xảy ra 90 vụ, so với cùng kỳ giảm 19 vụ, tương đương giảm 17,4%.

Phạm Huyền