Ngoài kế hoạch chạy tàu hiện hành, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách đi tàu trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho chạy thêm tàu NA7, NA 13, NA8 giữa Hà Nội-Vinh. Bên cạnh đó, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu trên tuyến đường sắt thống nhất phục vụ hành khách đi tàu trong dịp Hè 2016.

Cụ thể, tàu SE 17/18 giữa Hà Nội-Đà Nằng và ngược lại. Tàu QB1/2 và QB3/4 giữa Hà Nội-Đồng Hới và ngược lại. Tàu NA3/4 giữa Hà Nội-Vinh và ngược lại. 

Tổng công ty Đường sắt cũng yêu cầu giá vé, phương án bán vé do Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội xây dựng, đưa lên hệ thông bán vé điện tử; căn cứ nhu cầu của hành khách đi tàu để quy định thành phần đoàn tàu; triển khai cụ thể việc tổ chức chạy các tàu trên và thông báo cho các đơn vị liên quan phối họp thực hiện. 

Trung tâm Điều hành Vận tải Đường sắt chỉ đạo phối hợp lập tàu và chạy tàu theo kế hoạch, bố trí nhường tránh các tàu cho phù hợp, đảm bảo an toàn. 

Ngoài ra, kể từ ngày 26-5, Tổng công ty Đường sắt cũng điều chỉnh hành trình tại biểu đồ chạy tàu đối với các tàu NA1, NA2 và SE19/SE20. Ngoài các ga đỗ đón tiễn khách theo quy định hiện hành, cho phép tàu SE20 xuất phát ga Đà Nẵng được đỗ thêm ga Kim Liên và ga Minh Khôi để đón tiễn khách.

Phạm Huyền