Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, khẳng định, một trong những định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước đó là chủ động và tích cực HNQT.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bộ TT&TT tổ chức các lớp tập huấn, nội dung trọng tâm là cung cấp kiến thức, những nội dung trọng tâm tuyên truyền đối ngoại về APEC; làm rõ các nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Đồng thời, tổ chức tọa đàm thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng viết về vấn đề quốc tế, khai thác báo chí nước ngoài, giúp báo chí khi khai thác thông tin trên báo chí nước ngoài, viết về vấn đề quốc tế đảm bảo đúng định hướng thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới…

PV