Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Đảng bộ Công ty cổ phần  Đầu tư Thái Bình (phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) là một trong những điển hình trong việc thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 1998, công ty là một DNNKVNN tại TP Dĩ An bắt đầu có tổ chức Đảng. Đến nay, Đảng bộ công ty đã lớn mạnh theo thời gian với 200 đảng viên. 

Từ khi có tổ chức Đảng, cấp ủy tại công ty luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và lãnh đạo hệ thống chính trị gắn bó, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động (NLĐ).

Lễ công bố thành lập Chi bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Thị Vui, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình, cho biết Đảng ủy, Ban giám đốc công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở Đảng hoạt động và phát huy tính sáng tạo, nhất là tính gương mẫu, tiên phong của người đảng viên trong quá trình làm việc. Một điểm sáng khác góp phần tạo nên mọi thành công trong công ty là hầu hết đảng viên đều tự nguyện gánh vác các trọng trách, điều hành tốt các lĩnh vực quản lý nên tính đồng thuận của toàn hệ thống rất cao. 

“Đảng bộ công ty tiếp tục xây dựng nguồn và tạo nguồn phát triển vào Đảng dồi dào, tổ chức các lớp học bồi dưỡng chính trị cho quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức giác ngộ lý tưởng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Vui cho biết.

Rất nhiều DNNKVNN từ khi có tổ chức Đảng đã hoạt động hiệu quả hơn, cụ thể là ở Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc. Bằng những chủ trương, giải pháp cụ thể, chi bộ công ty đã lãnh đạo các đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu do chi bộ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đề ra; trong đó vai trò thể hiện rõ nhất là sự quan tâm phát triển toàn diện cho cán bộ, NLĐ.

Những cách làm hay

Qua thực tế cho thấy, các tổ chức Đảng trong DNNKVNN đã góp phần quan trọng giúp DN hoạt động hiệu quả, ổn định. Các DN tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động trong và ngoài tỉnh. Một trong những giải pháp cụ thể và hiệu quả để phát triển Đảng trong DNNKVNN thời gian qua là Tỉnh ủy Bình Dương đã thành lập Đảng bộ ở các khu và cụm công nghiệp. 

Đến nay, Bình Dương đã thành lập được Đảng bộ cơ sở Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên, Đảng bộ cơ sở KCN Việt Nam - Singapore, Đảng bộ cơ sở KCN Sóng Thần, Đảng bộ KCN Mỹ Phước. Đây được xem là cách làm mới, là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận động phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể tại DN. 

Ngoài ra, tại các địa phương như TP Thuận An, TP Dĩ An, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát cũng đã phát triển đảng viên rất tốt theo Chương trình 16-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Dương.

Đồng chí Trần Cẩm Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (ĐUK) Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi có Chương trình 16-CTr/TU của Tỉnh ủy, ĐUK đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và thường xuyên kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban Thường vụ ĐUK đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc và các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan rà soát tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN, số đảng viên đang làm việc trong DN để có kế hoạch xây dựng tổ chức và phát triển đảng viên.

Từ công tác chỉ đạo linh hoạt, chủ động, sáng tạo của Tỉnh ủy Bình Dương, từ mục tiêu của Chương trình 16-Tr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, Ban Thường vụ ĐUK đã chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN; tuyên truyền cho chủ DN hiểu thêm về vai trò, lợi ích để ủng hộ việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong DN…

Còn đồng chí Ngô Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Dĩ An, cho biết việc xây dựng phát triển tổ chức Đảng trong các DNNKVNN có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới. Việc phát triển Đảng, đoàn thể trong các DN cũng kéo theo hiệu quả sản xuất - kinh doanh của DN ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của DN và bảo đảm đời sống cho công nhân và NLĐ.

Theo đồng chí Ngô Ngọc Điệp, thực tế cho thấy, DN nào có tổ chức Đảng, công đoàn vững mạnh thì nơi đó an ninh trật tự ổn định, sản xuất phát triển, kinh doanh bền vững. Trong thời gian tới, Thành ủy Dĩ An sẽ tiếp tục lãnh đạo, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, vận động để các chủ DN thấy rõ sự gắn bó mật thiết giữa lợi ích của tổ chức Đảng với lợi ích của DN và NLĐ, từ đó đồng thuận để thành lập và phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong DN. Đồng thời, Thành ủy cũng tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong DNNKVNN.

Từ năm 2016 đến nay, Bình Dương đã phát triển được 550 đảng viên trong khối DNNKVNN, đạt 130% so với kế hoạch đề ra; trong đó có 5 lãnh đạo, quản lý DN, 457 công nhân lao động trực tiếp sản xuất, 88 đảng viên thuộc thành phần không trực tiếp sản xuất. 

Tính đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 4.233 đảng viên đang làm việc, công tác trong các DNNKVNN, chiếm tỷ lệ 7,32% trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Hồ Văn