Cụ thể, ước kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đạt 2 tỷ 696 triệu đô la Mỹ, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019; lũy kế 8 tháng đạt 16 tỷ 857 triệu đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,1%), đạt 58,2% kế hoạch năm 2020 (kế hoạch là 32 tỷ đô la Mỹ).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng cao so với tháng 7, trong đó, các sản phẩm xuất khẩu chính đạt mức tăng trưởng khả quan. Cụ thể, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 500,5 triệu đô la Mỹ, tăng 5,1% so với tháng trước (8 tháng ước đạt 2.906,1 triệu đô la Mỹ, tăng 7,8%, đạt 78% kế hoạch); hàng dệt may ước đạt 430,8 triệu đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ (8 tháng ước đạt 1.926,5 triệu đô la Mỹ, tăng 0,8%, đạt 59,3% kế hoạch); hàng giầy dép ước đạt 223,7 triệu đô la Mỹ, tăng 12,3% so với cùng kỳ (8 tháng ước đạt 1.356,1 triệu đô la Mỹ, giảm 15,0% so với cùng kỳ; đạt 36,1% so với kế hoạch năm).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng cao.

Về nhập khẩu, tình hình nhập khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 01 tỷ 971 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng nhập khẩu đạt 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,1%). Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2020, thặng dư thương mại của tỉnh ước đạt 3,85 tỷ đô la Mỹ.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương cho biết thêm, trong 8 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 tuy vẫn đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính của tỉnh như: Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á, Trung Quốc, Đài Loan...Tuy nhiên, có thể thấy tình hình xuất, nhập khẩu của Bình Dương vẫn duy trì tăng trưởng tốt hơn so với 6 tháng đầu năm và duy trì thặng dư thương mại ở mức cao. Qua đó, có thể thấy các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của tỉnh đã có sự phục hồi tốt sau đại dịch COVID-19. Dự báo quý IV/2020, tình hình xuất, nhập khẩu của thế giới và Bình Dương dần phục hồi, xuất khẩu của tỉnh sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao hơn so với quý III/2020.

Xuân Bình