Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22-1, thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi thấp hơn 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

N.Thắng