Trong ngày 28-3 đơn vị trục vớt tiếp tục thực hiện việc cho người nhái ngụp lặn dười dòng sông cắt  bỏ các khối sắt nằm sâu trong nước sau đó dùng câu móc và máy kéo về nơi tập kết.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt cầu Ghềnh.

Trong khi đó phía trên dầm cầu, kỹ sư và công nhân tập trung tách 2 nhịp cầu khỏi mố cầu bằng mũi giò đá. Để đảm bảo an toàn đơn vị thi công đã dùng cẩu nổi công suất 500 tấn câu mọc điểm đầu nhịp cầu số 2. 

Sau khi cắt tách phần sắt thép kết nối giữa các nhịp còn dính, đến chiều cùng ngày cả 2 nhịp cầu bị gãy đã được hạ xuống lòng sông an toàn với độ sâu mực nước từ 7 đến 13m. Cuối buổi chiều nhiều người nhái vẫn tiếp tục cắt bỏ những hạng mục từ 2 nhịp cầu vừa hạ. 

Theo dự kiến của đơn vị trục vớt thì có thể trong ngày 29-3 sẽ dùng cẩu nổi công suất lớn cẩu các khối sắt đã được cắt tách dưới dòng sông lên tập kết.

Ngọc Sơn