Căn nhà có diện tích 99m2 được xây dựng trên nền cũ ngụ khu vực 8 (phường  An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần thơ hỗ trợ 40 triệu đồng, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ hỗ trợ 40 triệu đồng. 

Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình Đại úy Trần Như Dũng.

Đại úy Trần Như Dũng là cán bộ tham gia lực lượng Công an từ trước năm 1975, do hoàn cảnh khó khăn nên năm 1994 đồng chí xin nghỉ chính sách, về phụ gúp kinh tế gia đình. Kể từ đó đến nay, gia đình luôn gặp khó khăn về nhiều mặt và phải xuyên suốt trong cảnh ở trọ. 

Công Trình