Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Ủy viên Quỹ Nghĩa tình đồng đội đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND thành Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND; công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng Quản lý, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Quỹ Nghĩa tình đồng đội; giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Điều lệ Quỹ Nghĩa tình đồng đôi CAND.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng Quỹ; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND; Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND làm Giám đốc Quỹ Nghĩa tình đồng đội; Đại tá Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Cục trưởng Cục Tài chính  làm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ...

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND với các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Giám đốc Quỹ đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND, nêu rõ: Năm 2014, Quỹ vẫn duy trì hoạt động theo đúng Điều lệ Quỹ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ Ban Giám đốc Quỹ đã kịp thời đáp ứng các yêu cầu thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an và của Công an các đơn vị, địa phương như: hưởng ứng phong trào “Hướng về biển đảo quê hương”, xây tặng trường học và các công trình phúc lợi xã hội, thăm hỏi, động viên gia đình, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ...

Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Ủy viên Quỹ Nghĩa tình đồng đội đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Quỹ.

Quỹ đã hoạt động có nền nếp, phục vụ đúng đối tượng, đúng tôn chỉ, mục đích và đúng thẩm quyền. Đã thực hiện trợ cấp khó khăn đột xuất đối với 1.810 trường hợp với tổng kinh phí gần 9,5 tỷ đồng. Hỗ trợ 2.121 cán bộ, chiến sỹ bị thiệt hại về tài sản, nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; thăm hỏi các trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; trợ cấp hàng tháng cho các cháu là con Liệt sỹ, thương binh nặng, con CBCS bị nhiễm chất độc hóa học; tặng quà cho con, cháu CBCS CAND có hoàn cảnh đặc biệt...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Ban Giám đốc Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND. Sau khi kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Quỹ năm 2014, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Nội vụ đã đánh giá: Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND trong quá trình tổ chức và hoạt động. 

Kết quả hoạt động đã góp phần làm giảm bớt khó khăn về đời sống đối với cán bộ, chiến sĩ, thân nhân CBCS trong lực lượng CAND nói riêng và cộng đồng, xã hội nói chung. Hoạt động có hiệu quả và thiết thực của Quỹ đã góp phần cùng Nhà nước thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo...

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: Kể từ ngày 1/6/2015, Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND chính thức hoạt động để thay thế Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần phổ biến cho CBCS tham gia, ủng hộ Quỹ với cả tấm lòng của mình. Đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vận động các cá nhân, tổ chức ngoài CAND có lòng hảo tâm, tự nguyện ủng hộ Quỹ. Riêng việc vận động CBCS CAND đóng góp ủng hộ Quỹ, giao Tổng cục Chính trị CAND có văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện cho thống nhất, đúng quy định.
Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Giám đốc Quỹ đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND.

Về hoạt động của Quỹ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nêu rõ: Quỹ tiếp tục thực hiện hỗ trợ  các hoạt động thường xuyên, có nền nếp của Quỹ như trước đây; đồng thời, đáp ứng kịp thời các yêu cầu thường xuyên, đột xuất của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương theo đúng quy định của Điều lệ Quỹ. 

Trong đó, cần ưu tiên đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động gặp mặt đền ơn đáp nghĩa trong CAND năm 2015 theo kế hoạch của Bộ, nhất là các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015) và 70 năm ngày truyền thống lực  CAND (19/8/1945-19/8/2015)...

Anh Hiếu