Seoul lên kế hoạch đóng tổng cộng 9 tàu ngầm nặng 3.000 tấn bằng công nghệ riêng theo Dự án Chang Bogo III và chiếc đầu tiên dự kiến hạ thủy vào năm tới, Cục quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc.
Chúng sẽ thay thế 9 tàu ngầm “già cỗi” nặng 1.200 tấn đang phục vụ Hải quân Hàn Quốc. Tàu ngầm mới cũng thay thế 9 tàu ngầm khác nặng 1.800 hoạt động bằng diesel phát điện năng.
Tàu ngầm Chang Bogo III của Hàn Quốc. Ảnh: DAPA
DAPA đang hợp tác với Cơ quan phát triển quốc phòng và các công ty hợp đồng đẩy nhanh sự phát triển nội địa đối với hệ thống chiến đấu được coi là “bộ não” của kho vũ khí tàu ngầm.
“Gần đây, hệ thống nhận được đánh giá tạm thơi từ Bộ Quốc phòng để phù hợp với mục đích chiến đấu”, DAPA cho biết.
Vào tháng 6, hệ thống thủy âm được coi là “đôi tai” của một tàu ngầm cũng giành được đánh giá tương tự từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
“Điều đó có nghĩa sự phát triển của hệ thống chiến đấu và thủy âm là yếu tố nòng cốt đối với kho vũ khí dành cho tàu ngầm Chang Bogo III nặng 3.000 tấn đã đi vào giai đoạn hoàn thành”, DAPA cho biết thêm.
Các hệ thống sẽ trải qua thử nghiệm lần cuối sau khi được lắp đặt lên tàu ngầm.
 “Nhờ phát triển thành công hệ thống thủy âm và chiến đấu, chi phí vận hành cũng như thời gian bảo dưỡng sẽ giảm đáng kể”, Phó Đô đốc Chung Il sik, Chủ nhiệm Dự án Tàu ngầm thế hệ mới của DAPA cho biết.
Trúc Phạm