Nhờ phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác đảm bảo ANTT, thời gian qua, nhiều vụ việc phức tạp xảy ra ở địa bàn huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, đã được kịp thời giải quyết, ngăn chặn, góp phần giữ gìn bình yên thôn, bản; tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng…  

Cuối năm, chúng tôi ghé thăm nhà già làng Đinh Văn Viết, ở xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây. Đã vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng già Viết vẫn còn khỏe như cây lim, cây sến trong rừng và rất minh mẫn. 

Đại úy Đinh Xuân Dung, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Sơn Tây, cho biết, hơn 50 mươi tuổi Đảng và cũng chừng ấy năm già Viết luôn là người đi đầu trong việc giúp đỡ bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong. 

Công an huyện Sơn Tây gặp gỡ, trao đổi thông tin về ANTT với già làng Đinh Văn Viết.

Để làm được điều đó, ngoài vai trò uy tín của mình, già Viết luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, cùng nhau tìm cách giải quyết thấu đáo mọi việc, nhất là những vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ở cơ sở. 

“Xuất thân từ chiến sĩ cách mạnh, thâm tâm mình sợ nhất là bà con không đoàn kết, từ bỏ truyền thống của dân tộc như chết không thăm hỏi, không hương khói, đau không uống thuốc... nên mình phải luôn sát cánh với bà con. Muốn bảo đảm được ANTT trên địa bàn thì mình phải giải quyết ngay từ những việc nhỏ, cũng như nếu chúng ta vun đắp được sự đoàn kết trong mỗi gia đình thì sẽ tạo nên thôn, xóm bình yên”, già Viết chia sẻ.  

Tương tự già Đinh Văn Viết, già Đinh Văn Trân (64 tuổi), ở xã Sơn Dung, cũng là người tích cực giúp bà con giải quyết nhiều vụ tranh chấp đất đai và mâu thuẫn ở địa phương, không để dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, gây mất ANTT địa bàn. 

Cách đây không lâu, tại xã Sơn Dung xảy ra sự việc dân làng tẩy chay, đoạn tuyệt các mối quan hệ với gia đình anh Đinh Văn Tình, vì cho rằng vợ chồng anh bỏ phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào Ca Dong để đi theo đạo trái phép, già Trân đã thường xuyên đến gặp, gần gũi, giải thích cho vợ chồng anh Tình hiểu, việc theo đạo trái phép là không chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phải giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào nơi mình đang sinh sống. Bởi đây là truyền thống lâu đời của đồng bào Ca Dong, không ai được từ bỏ... 

Nhờ sự phân tích của già Trân, vợ chồng anh Tình đã quay lại với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của mình, bà con trong làng ai cũng thông cảm và bỏ qua những sai trái của vợ chồng anh Tình. 

Già Trân tâm sự: “Khi về hưu, mình đã hứa trước Đảng, trước chi bộ là sẽ cống hiến hết mình khi Đảng, Nhà nước cần. Với những kiến thức đã có, mình càng phải gần gũi, giúp đỡ bà con, vì bà con ít học, có biết chữ nhiều đâu. Còn sức khỏe là mình còn làm, làm sao bà con đoàn kết, cùng nhau giữ gìn ANTT thôn, bản, phát triển kinh tế gia đình là mình vui rồi”.

Theo Đại úy Đinh Xuân Dung, trong năm 2018, Công an huyện Sơn Tây đã tranh thủ 19 già làng, người có uy tín trên địa bàn, tích cực phát huy vai trò giữ gìn ANTT, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, vận động người thân và nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Việc phát huy vai trò của những già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở huyện Sơn Tây thời gian qua đã góp phần đem lại ánh sáng văn hóa, văn minh; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; giữ gìn ANTT trên cơ sở, kết hợp hài hòa giữa tính tự quản bằng luật tục với tính phổ biến bằng pháp luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

N.Thùy