Đến dự, có Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ, Bộ Công an.

Qua 10 năm thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND TP Cần Thơ về thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 2-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã làm cho Cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Cũng như thấy được vị trí, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Thời gian qua, lực lượng người có uy tín trên địa bàn được tuyên truyền, cung cấp thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là âm mưu lợi dụng những vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên tiếp cận và hỗ trợ để người có uy tín mạnh dạn tuyên truyền, vận động để quần chúng nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, tự giác tham gia các phong trào cách mạng do địa phương phát động.

Nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, văn minh đô thị, chung tay xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Kế hoạch số 38.

Người có uy tín và bà con dân tộc thiểu số đã cung cấp lực lượng Công an 3.000 tin có liên quan đến tình hình ANTT như: đá gà, đánh bài, tệ nạn xã hội, lừa đảo chiếm đoat  tài sản,… nhất là tin liên quan đến các hoạt lừa đảo của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng dân tộc thiểu số. Từ đó giúp lực lượng chức năng chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. 

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá qua 10 năm thực hiện kế hoạch, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Người có uy tín thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với bà con dân tộc thiểu số ngày càng gần gũi, gắn bó. 

Cần có sự thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và hiệu quả công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc thiểu số. Đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tranh thủ đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc.

Dịp này, UBND TP Cần Thơ cũng đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Kế hoạch số 38.


Trần Lĩnh