Dự hội nghị có ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2018, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục được triển khai sâu rộng, duy trì thường xuyên và có sức lan tỏa mạnh. Điển hình là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xoá đói giảm nghèo”…Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các ngành, đoàn thể, quần chúng tham gia, góp phần ổn định tình hình ANTT cơ sở. 

Thực tế đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng gắn kết và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Từ phong trào đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay đảm bảo ANTT

Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương những nỗ lực của các đơn vị, nhân dân trên địa bàn tỉnh trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các yêu cầu “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong nhân dân…

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 115 tập thể, 75 cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2006 - 2016.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng có quyết định tặng Giấy khen cho 36 tập thể, 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018.

Khắc Lịch