Trong đó, tình hình tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội giảm hẳn, những mâu thuẫn bất hòa trong nhân dân đều được hòa giải ngay từ cơ sở, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Hà Trọng Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Châu nhớ lại, năm 2006 trở về trước, tại xóm Mỏ, xã Chiềng Châu tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tội phạm liên quan đến ma túy diễn biến phức tạp, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa thực sự phát huy tác dụng, số người nghiện các chất ma túy tăng đột biến kéo theo gia tăng các vụ việc vi phạm pháp luật nhất là trộm cắp, đời sống nhân dân bị tác động, ảnh hưởng, kinh tế nhiều hộ gia đình gặp nhiều khó khăn.

Đại diện “Tổ liên gia tự quản về ANTT” của xã Chiềng Châu  nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Các ngành, đoàn thể cùng với lực lượng chức năng ở cơ sở đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, kết hợp tổ chức nhiều lượt đến tại các gia đình có người nghiện gặp gỡ và vận động, cảm hóa, giáo dục nhưng hiệu quả hạn chế, tình hình người nghiện ma túy và phức tạp về ANTT chuyển biến chậm, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhận thức được công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải có sự đổi mới hơn để thu hút toàn dân tham gia. 

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã giao cho Chi bộ xóm Mỏ, Trưởng xóm Mỏ phối hợp với Ban công tác Mặt trận xóm tổ chức thành lập “Tổ liên gia tự quản về ANTT” để các hộ có điều kiện giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và giám sát giúp đỡ các con em trong tổ liên gia không vi phạm pháp luật và nghiện các chất ma túy.

Từ những kết quả đạt được của mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT tại xóm Mỏ (Tháng 6-2006), Ủy ban nhân dân xã Chiềng Châu tiếp tục nhân rộng trên toàn xã. 

Đến nay, đã có 36  “Tổ liên gia tự quản về ANTT, xây dựng được Quy ước, chương trình hoạt động; bầu được Ban quản lý, ban liên lạc tổ để điều hành mọi hoạt động của tổ, 927/927 hộ đều tham gia vào sinh hoạt tổ liên gia tự quản.

Cũng theo ông Hà Trọng Lưu: “Khoảng 2 tháng 1 lần, các Tổ liên gia sẽ họp thường kỳ, nếu có công việc phát sinh về ANTT sẽ họp ngay để giải quyết, rút kinh nghiệm”.

Qua hoạt động của các “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, đã vận động mọi người, mọi nhà tích cực tham gia giữ vững ANTT an toàn xã hội; phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, vi phạm an toàn giao thông, mê tín dị đoan, tảo hôn, phòng chống trộm cắp và các tai tệ nạn xã hội khác.

Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa và tố giác tội phạm; khi tổ viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm nội dung tự quản của tổ đều kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn.

Những mâu thuẫn, xích mích của các tổ viên, hộ gia đình đều được tổ giải quyết, không gây mất đoàn kết;  tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn nghiện các chất ma túy được kiềm chế; các thành viên trong “Tổ liên gia tự quản vê ANTT” đã nêu cao cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Điển hình, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý hình sự 5 đối tượng có hành vi bán các chất ma túy, đồng thời quản lý chặt chẽ và có biện pháp cảm hóa giáo dục và làm giảm số người nghiện ma túy, không phát sinh nghiện mới.

Tổ liên gia tự quản thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính quyền, MTTQ và các chương trình hoạt động của địa phương, quy ước của tổ liên gia.

Vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống như: Truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, làm nhà ở, trong ốm đau hoạn nạn và trong việc cưới việc tang, các tổ đều có chương trình giúp đỡ cả về ngày công lao động lẫn vật chất, tinh thần. 

Bên cạnh đó, các tổ còn giúp đỡ các hộ chính sách, gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những hộ nghèo, có người ốm đau dài ngày đều được các tổ liên gia quan tâm giúp đỡ.

Ngoài ra, những tổ viên bị ốm đau phải nằm viện hoặc ốm đau dài ngày, làm nhà, có việc cưới, việc tang thì tổ liên gia đều trích quỹ để tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ và phúng viếng. 

Các “Tổ liên gia tự quản về ANTT” đã thực sự phát huy tốt vai trò, hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thành viên trong “Tổ liên gia tự quản về ANTT” đã đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ các gia đình có người nghiện ma túy, người lầm lỗi, hoàn cảnh khó khăn.

Để duy trì hoạt động của Tổ liên gia tự quản, công tác xây dựng quỹ gắn liền với chương trình hoạt động của tổ cũng được chú trọng, “Thông qua nhiều hình thức xây dựng quỹ khác nhau như: Góp quỹ bằng tiền, vừa đổi công vừa xây dựng quỹ, nhận khoán một số công việc của các hộ gia đình, như cấy hái vụ mùa, bình quân mỗi năm mỗi tổ xây dựng được quỹ từ 8 đến 10 triệu đồng”- ông Hà Trọng Lưu cho biết thêm.

Vào dịp ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm, 36 tổ liên gia đều đã ký cam kết với khu dân cư, chính quyền địa phương về “Tổ liên gia đảm bảo ANTT, an toàn xã hội”. 

Mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” của xã Chiềng Châu đã được biểu dương nhân rộng ra toàn huyện Mai Châu; được Tỉnh ủy Hòa Bình, MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Hòa Bình đánh giá cao về hiệu quả trong vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, “Dân vận khéo” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Minh Hiền