Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa diễn ra từ ngày 2-6 đến 6-6 tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đây là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nhất là các tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Quang cảnh buổi họp báo

Thông tin với báo chí, đồng chí Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Triển lãm sẽ trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ, với các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. 

Trong đó, đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thể kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam.

Một số hình ảnh tư liệu, ấn phẩm về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ những năm 1930 đến trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19-1-1974 và Bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay; các bộ tem về phong cảnh, biển đảo Việt Nam...

Kết thúc triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao tặng toàn bộ các tư liệu và bản đồ trưng bày cho tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh.


M.Hiền