Cụ thể, theo Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, ngày 17-10, tại trụ sở số 45 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ  Chí Minh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist đã phát hành để giới thiệu ấn phẩm là xuất bản phẩm “Hình ảnh Trương Gia Giới” nhập khẩu không kinh doanh, sử dụng hình ảnh bản đồ có đường phân định (hình lưỡi bò) thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Hành vi của Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist đã vi phạm nội dung cấm trong hoạt động xuất bản, vi phạm Điểm d Khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản năm 2012. Thanh tra Sở xử phạt theo Điểm b Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 159/2013 ngày 12-11-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoat động báo chí, xuất bản. Mức xử phạt là 50 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 10 xuất bản phẩm vi phạm.N.H