Ngày 13-7, Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, Hội đang đề nghị tất cả các đơn vị xuất bản, phát hành sách chung tay, phối hợp đấu tranh chống lại tệ trạng sao chép tác phẩm, sách có bản quyền trái phép.

Trước đó, Hội cũng đã họp với các thành viên Câu lạc bộ Sách Sài Gòn và nhiều đơn vị thành viên. Qua phản ánh của các đơn vị, Hội nhận thấy tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền trên mạng đang ngày càng diễn biến trầm trọng và phức tạp. Để chống lại tệ trạng này, người làm xuất bản phải cùng liên kết lại đấu tranh, chống vi phạm bản quyền.

Người làm sách cùng liên kết để chống lại tệ trạng sách lậu hoành hành

Cụ thể, các đơn vị sẽ phối hợp với nhau chia sẻ rộng rãi các trường hợp vi phạm trên Facebook, website… Nếu đơn vị nào có những tác phẩm, sách bị xâm hại bản quyền thì phản ảnh ngay về văn phòng Hội qua email: hoixuatbanvn.vppn@gmail.com. 

Trong email phản ảnh cần liệt kê các tác phẩm bị vi phạm bản quyền, tên các đơn vị xâm phạm bản quyền, có hình ảnh rõ ràng để làm chứng cứ trình báo (chụp màn hình)... Sau khi tổng hợp đầy đủ chứng cứ, văn phòng  Hội sẽ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để tìm ra biện pháp đấu tranh và xử lý thích hợp.


N.Hoa