Theo báo cáo này, Cụm di chỉ Vườn Chuối là một cụm di chỉ cư trú kết hợp mộ táng, có nhiều tư liệu góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử văn hóa của cụm di tích Vườn Chuối và thời Tiền Sơ sử ở khu vực thành phố Hà Nội, góp phần làm rõ không gian cư trú và lan tỏa của cư dân giai đoạn Tiền Đông Sơn - Đông Sơn trên đất Hoài Đức và Hà Nội ở buổi bình minh lịch sử. Trong đó, di chỉ gò Vườn Chuối phân bổ trên diện tích 12.000m2, gò Dền Rắn phân bổ trên diện tích 3.000m2, gò Mỏ Phượng có diện tích khoảng 2.000 m2.  

Hố khai quật di chỉ khảo cổ Vườn Chuối

Hiện nay, di chỉ Vườn Chuối nằm trong Dự án khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch của TP Hà Nội, do Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Vitracimex là chủ đầu tư. Phía Tây của gò Vườn Chuối nằm trong phạm vi mở đường quy hoạch Vành đai 3.5 của thành phố. 

Trong tháng 10-2019, Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Vitracimex đã tiến hành xây dựng đường nội bộ và san nền khu đô thị, xâm phạm vào khu vực di tích phân bổ ở các gò Mỏ Phượng (san lấp toàn bộ di tích), Dền Rắn (diện tích san lấp khoảng 50%), đồng thời làm đường nội bộ vận chuyển vật liệu ở phía Nam gò Vườn Chuối. Hiện tượng đào trộm cổ vật ở di chỉ xảy ra một cách công khai sau khi đoàn khảo cổ vừa dừng công trường.

Để bảo vệ và phát huy giá trị khu di chỉ, Đoàn khai quật đã đề nghị đưa địa điểm khảo cổ học này vào danh mục kiểm kê di tích của thành phố và tổng hợp tư liệu, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, đề xuất 3 phương án bảo tồn di chỉ. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiến nghị UBND thành phố chọn phương án bảo tồn thứ 3 là bảo tồn 6.000m2 nửa phía Đông di chỉ, tiến hành khai quật nghiên cứu 6.000m2 nửa phía Tây di chỉ Vườn Chuối.

Sở sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Hoài Đức đưa nửa phía Đông di chỉ vào khu vực bảo vệ di chỉ khảo cổ, xin ý kiến chỉ đạo của Cục Di sản văn hóa về các nội dung liên quan đến việc khai quật khảo cổ nửa phía Tây di chỉ, tiến hành khai quật, di dời khu vực phân bố di tích khảo cổ đối với các di chỉ Dền Rắn, Mỏ Phượng trước khi có văn bản tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội còn kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Vitracimex  bảo vệ di chỉ Vườn Chuối theo đúng quy định của pháp luật.


N.Hoa