Tại lễ tưởng niệm đồng chí Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đã đọc diễn văn tưởng niệm ôn lại thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. 

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công ơn của vị Anh hùng dân tộc, vị thiên tài quân sự kiệt xuất Trần Quốc Tuấn.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công ơn của vị Anh hùng dân tộc, vị thiên tài quân sự kiệt xuất Trần Quốc Tuấn. 

Năm 2012, Khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt; Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc được ghi danh trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Trước ngày khai hội, vào đêm 5-10, Lễ Khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc đã diễn ra tại đền Kiếp Bạc

Năm nay, Lễ hội diễn ra từ ngày 29-9 đến 9-10 (tức ngày 10 đến 20-8 âm lịch) với nhiều nghi lễ đặc sắc như: Lễ rước bộ, Lễ cáo yết, Lễ ban ấn, Hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ cầu an và Hội hoa đăng, Lễ giỗ Đức Thánh Trần, liên hoan diễn xướng hầu Thánh, biểu diễn rối nước. 

Trước ngày khai hội, vào đêm 5-10, Lễ Khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc đã diễn ra tại đền Kiếp Bạc.

Lưu Hiệp