Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn TP Hà Nội kể từ ngày 1-2. Trường hợp đặc biệt báo cáo UBND TP và Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với các lễ hội đã được tổ chức, hạn chế tập trung đông người; giảm quy mô tối đa lễ hội. Đặc biệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tham gia lễ hội. Ban Tổ chức lễ hội khuyến cáo người dân về công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP, UBND TP trước ngày 5-2.

CL