Đặc biệt, trong số các di sản ưu tiên bảo vệ có 11 di sản ưu tiên bảo vệ khẩn cấp, nằm trong hai loại hình ngữ văn dân gian và nghệ thuật trình diễn dân gian.

Các di sản văn hóa phi vật thể được ưu tiên bảo vệ khẩn cấp gồm: Tiếng lóng Đa Chất (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên); hát tuồng cổ thôn Cốc Thượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ); hát trống quân Khánh Hà (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín); hát trống quân thôn Phúc Lâm (xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên); hát ví xã Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai); hát ví Hàm Rồng (xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai); hát dô (xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai); hát ca trù xã Phượng Cách (huyện Quốc Oai); hát ca trù thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức); hát ca trù thôn Lỗ Khê (xã Liên Hà, huyện Đông Anh).

Đây là các di sản không được thực hành thường xuyên, những người nắm giữ di sản đang ở độ tuổi cao và không có đối tượng trao truyền, môi trường sống thay đổi không còn không gian và điều kiện để thực hành.

Bên cạnh đó, di sản văn hóa phi vật thể ưu tiên bảo vệ phần lớn nằm trong nhóm lễ hội (44,2%), tiếp đó là nghề thủ công (20,3%), nghệ thuật trình diễn (15,9%), tập quán xã hội (10,1%), tri thức dân gian (9,1%), di sản truyền khẩu (0,4%).

Các di sản văn hóa phi vật thể được ưu tiên bảo vệ ở các quận trung tâm Hà Nội thường chiếm 35%.

Hải Châu