Tại buổi lễ, BTC trao bằng công nhận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận nghi lễ Then của người Tày, người Nùng tỉnh Bắc Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện lãnh đạo các huyện Lạng Giang, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.

Nghi lễ Then là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Dân ca quan họ, Ca trù, Lễ hội Yên thế, Lễ hội Yên Thế, Lễ hội Thổ Hà, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm, Dân ca Sán Chí, Dân ca Cao Lan, Lễ hội Y Sơn, Lễ hội đền Suối Mỡ, Lễ hội Đình Vồng và Nghi lễ Then của người Tày – Nùng. 

Lưu Hiệp