Văn bản số 3528/BVHTTDL-VP do ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ thừa lệnh Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký, nêu rõ: Hiện nay, các khu du lịch ven biển trên địa bàn cả nước đang đón lượng du khách lớn.

Bộ môn Dù lượn đang là lựa chọn của khá nhiều du khách trong và ngoài nước 

 Nhằm đảm bảo an toàn do khách du lịch đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh, hoạt đông thể thao; Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn dù lượn và môn diều bay, Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn mô tô nước trên biển.

Được biết, nhiều năm trở lại đây, du lịch mạo hiểm được phát triển tại khá nhiều địa phương với rất nhiều loại hình khác nhau. Trong đó, các môn dù lượn, diều bay, mô tô nước tập trung ở các khu du lịch ven biển và miền núi, đang trở thành những bộ môn thể thao được khá đông du khách chọn lựa tham gia.

N.H