Cụ thể, theo tờ trình số 898/TTr-TTg về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2019 do Phó  Thủ tướng Trương Hòa Bình ký, Thủ tướng Chính phủ đã xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước  truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND cho 84 cá nhân; truy tặng, phong tặng danh hiệu NSƯT cho 307 cá nhân.

NS ƯT Triệu Trung Kiên là một trong số các nghệ sĩ sân khấu được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND đợt này

Theo danh sách được đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND đợt này, chiếm số lượng đông nhất vẫn là các nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu (45 nghệ sĩ), sau đó đến nghệ sĩ lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh. Lĩnh vực có ít nghệ sĩ được đề nghị truy tặng phong tặng danh hiệu NSND có số lượng ít nhất vẫn là múa (2 nghệ sĩ). Đề nghị truy tặng, phong tặng NSƯT đợt 9, sân khấu vẫn dẫn đầu về số lượng nghệ sĩ (185 người), sau đó là âm nhạc, múa, điện ảnh.

Dự kiến, lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND, NƯT lần 9 năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 2-9 tại Hà Nội.


N.Hoa