Chào mừng “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” 23/11 và tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với nền văn hóa, nghệ thuật thành phố; chiều 21/11, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) thành phố Đà Nẵng tổ chức “Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Gặp mặt các nghệ sĩ, nghệ nhân được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019”.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân của TP Đà Nẵng được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019.

TP Đà Nẵng tổ chức “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” 23/11 và tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với nền văn hóa, nghệ thuật thành phố.

Di sản Văn hóa Việt Nam là tài sản vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại luôn cần được gìn giữ và phát huy. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24/2/2005, lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” nhằm động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Năm 2019, trong 391 nghệ sĩ của cả nước được Chủ tịch nước ký các Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Đà Nẵng có 01 nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân và 03 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Trong 561 nghệ nhân của cả nước được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể, Đà Nẵng có 02 nghệ nhân nhận được phong tặng này.

Tại lễ “Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Gặp mặt các nghệ sĩ, nghệ nhân được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2019” Sở VHTT Đà Nẵng  tại TP Đà Nẵng đã thông báo Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai; Tổng kết công tác di sản và khen thưởng các Ban quản lý Di tích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hoài Thu