Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã ra mắt Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng (Trạm Vệ tinh Ngân hàng dữ liệu VHPVT các dân tộc Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng) và Bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Đà Nẵng.

Logo Bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Đà Nẵng.

Du khách có thể tìm hiểu thông tin về tư liệu  hiện vật tại Bảo tàng Đà Nẵng qua “Hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động”.

Được biết, Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng hiện đã lưu trữ 3.368 tư liệu về VHPVT của thành phố. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tin học vào công tác sưu tầm, lưu trữ và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của TP Đà Nẵng; đồng thời quảng bá, giới thiệu với công chúng về các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Đà Nẵng và cả nước được lưu trữ trong hệ thống Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng. 

Sau khi ra mắt, Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng chính thức phục vụ công chúng tại Bảo tàng Đà Nẵng vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động được Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng ban hành Quyết định phê duyệt từ tháng 10-2016. Hệ thống với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động thuyết minh các nội dung, tư liệu, hiện vật đang được trưng bày tại bảo tàng. 

Theo đó, khi tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng, du khách có thể tìm hiểu thông tin về nội dung trưng bày của bảo tàng thông qua việc sử dụng thiết bị điện thoại di động thông minh để quét mã QR Code được gắn cho hiện vật. Du khách được kết nối wifi miễn phí, tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play và quét mã QR Code thì có thể nghe giới thiệu về nội dung của 600 tư liệu, hiện vật đang được trưng bày tại bảo tàng.


Hoài Thu