Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh, năm 2018, các đơn vị trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón gần 4 triệu lượt khách tới tham quan, học tập, nghiên cứu. 

Trong đó, hơn 2,5 triệu lượt là khách trong nước, hơn 44.000 lượt khách quốc tế. Cũng trong năm nay, hơn 80 cuộc triển lãm dưới nhiều hình thức được tổ chức. 

Đoàn học sinh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

Gần 2.000 hiện vật, tài liệu, ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam được sưu tầm. Riêng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đón tiếp và phục vụ trên 1,36 triệu lượt khách. Số khách nước ngoài (tính qua vé) là 242.971 lượt khách. 

Bảo tàng cũng hướng dẫn, thuyết minh phục vụ 2.353 đoàn khách trong và ngoài nước với 35.860 người, trong đó có 907 đoàn khách trong nước đến nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, 903 đoàn khách nước ngoài. 

Dự kiến, trong năm 2019 sẽ có ít nhất 4 cuộc trưng bày chuyên đề: Chân dung Hồ Chí Minh góc nhìn từ tranh cổ động, Những tấm gương bình dị mà cao quý, Bác Hồ với kiều bào tại Pháp, Hành trình vươn tới những ước mơ…

N.Hoa