Cụ thể, có 44 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ và 46 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tân cảng 189 Hải Phòng, đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan. 

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đến nhận hàng theo thông báo này, mà không có người đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng để xử lý theo quy định (hướng dẫn tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC).

T.T.