Xe máy nhãn hiệu Honda Cup 70; màu xanh; biển số: 29-506 – N9; SK: 8683725; SM: 8680641.

Đồn Công an Kim Chung, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện trên liên hệ số điện thoại: 02433.661.313; địa chỉ: thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến giải quyết, Đồn Công an Kim Chung sẽ làm thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

PV