1. Phạm nhân nữ trong thời gian mang thai, nghỉ sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong cơ sở giam giữ phạm nhân thì định lượng ăn được tăng thêm 2 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường so với định lượng quy định tại khoản 1 Điều 3 và được hoán đổi theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ; phạm nhân nữ sinh con trong trại giam được cấp các đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh tương đương 1 tháng định lượng ăn của trẻ em là con phạm nhân theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chế độ ăn của trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được hưởng như đối với trẻ em dưới 4 tuổi tại cơ sở bảo trợ xã hội được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH ngày 28-2-2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp nhất Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Ngày Quốc tế thiếu nhi (ngày 1 tháng 6 dương lịch), Tết Trung thu (ngày 15 tháng 8 âm lịch) được hưởng chế độ ăn gấp 2 lần ngày thường. Căn cứ vào lứa tuổi của trẻ và điều kiện thực tế, Giám thị trại giam hoán đổi định lượng chế độ ăn cho phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam hoặc quy đổi thành tiền và gửi lưu ký trại giam để mẹ trẻ em sử dụng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng.

3. Trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được cấp: a) 2 khăn mặt/năm; b) 2kg xà phòng/năm; c) 2 bộ quần áo bằng vải thường/năm; d) 1 màn/3 năm; đ) 1 chăn phù hợp với lứa tuổi/3 năm (từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên cấp chăn bông có vỏ nặng không quá 2kg, các tỉnh còn lại cấp chăn sợi); e) 1 áo ấm/3 năm (cấp từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh còn lại không cấp).

4.Trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh theo quy định của Luật Trẻ em và Luật Bảo hiểm y tế. Tiền thuốc chữa bệnh thông thường hằng ngày được cấp tương đương 3kg gạo tẻ/trẻ em/tháng.

5. Chế độ ăn, mặc, cấp phát nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế đối với trẻ em trên 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ tại trại giam trong thời gian chờ làm thủ tục đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc chờ gửi về thân nhân nuôi dưỡng được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Toàn văn dự thảo nghị định được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương