Báo cáo Nghiên cứu Toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered cho thấy triển vọng kinh tế Việt Nam ngày càng tốt hơn dù tăng trưởng toàn cầu có thể vẫn ở mức thấp 2,9% trong năm 2016.

Theo đó, Ngân hàng này cho rằng năm 2016, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,9% (cao hơn dự báo 6,6% trước đó). Với dự báo này, Việt Nam sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai ở châu Á chỉ sau Ấn Độ.  

Báo cáo cũng nêu rõ rằng lĩnh vực tiêu dùng có thể sẽ tiếp tục đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016, và sát ngay sau đó sẽ là đầu tư.

H.A.