Ngay trong tháng đầu năm, Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD đầu tiên sang Hoa Kỳ. Đó là nhóm hàng dệt may, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 1,591 tỷ USD, tăng 34,1%. Ngoài ra, chỉ trong tháng 1 còn có tới 8 nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên, gồm: giày dép 620 triệu USD, tăng hơn 100 triệu USD; gỗ và sản phẩm gần 475 triệu USD, tăng 156 triệu USD…

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu điện thoại sang Hoa Kỳ đạt gần 473 triệu USD, tăng tới 121%. Cũng trong tháng 1 cả nước chi 1,076 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Hoa Kỳ. Như vậy, tháng 1 Việt Nam đạt con số xuất siêu hơn 4 tỷ USD đối với bạn hàng quan trọng này.

Trân Trân