Thông tư 27/2019/TT-BCT sẽ thay thế Thông tư số 41/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024. Cụ thể, danh sách các phế liệu gồm nhiều loại thạch cao, xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt thép, xỉ hạt từ luyện kim, xỉ tro và cặn chứa kim loại, các chất hoá học được kích tạp dùng trong điện tử, tấm phiến - màng - lá - dải bằng nhựa, giấy loại hoặc bìa loại, tơ tằm phế liệu, phế liệu lông cừu, lông động vật, lông cừu, phế liệu bông, xơ nhân tạo, vải vụn, dây thừng, thuỷ tinh vụn, mảnh sắt vụn, đồng vụn, niken vụn, mảnh vụn nhôm, crom, mangan…

L.Hiệp