Kết quả trên giảm mạnh hơn 100 nghìn tấn so với 15 ngày cuối tháng 7 trước đó. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, có tới 5 tháng sản lượng xăng dầu nhập khẩu đạt từ 1 triệu tấn trở lên/tháng. Chỉ có tháng 4, sản lượng hơn 976 nghìn tấn. 

Tuy nhiên, sang tháng 7, lượng xăng dầu nhập khẩu bắt đầu giảm mạnh chỉ còn hơn 820 nghìn tấn, tổng trị giá kim ngạch 558 triệu USD, giảm tới 41,7% về sản lượng và giảm 41,8% về kim ngạch so với tháng 6 trước đó.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, sản lượng xăng dầu nhập khẩu giảm khiến số thu thuế từ mặt hàng này giảm 122 tỷ đồng so với tháng 7. Hết tháng 8, tổng thu thuế từ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu đạt 23.580 tỷ đồng tăng 5.110 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 11,74% tổng thu ngân sách của toàn ngành trong cùng thời điểm. 

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) tính toán những tháng cuối của năm nay, số thu từ xăng dầu nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Được biết, nguyên nhân chính của việc sút giảm sản lượng xăng dầu nhập khẩu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tập trung bao tiêu sản phẩm cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.

Theo thông tin từ Petrolimex, trong quý IV/2018 Tập đoàn hầu như không nhập khẩu xăng dầu để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho Nhà máy Lọc dầu ở Thanh Hóa.

Phan Đức