Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2017 (đến hết ngày 31-12-2017) là: 5.105,537 tỷ đồng.

Trong đó, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư Quỹ BOG lớn như: tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên 3.040 tỷ đồng; tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVoil): 434 tỷ đồng; Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội: 383 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro): 345 tỷ đồng; Công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp: 169,7 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 1-10-2017 đến hết ngày 31-12-2017): 1.432,795 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 1-10-2017 đến hết ngày 31-12-2017): 1.556,323 tỷ đồng.

H.A