Như vậy, tính đến hết quý I-2018, xuất khẩu đã đạt con số khoảng 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mức tăng rất cao so với cùng kỳ các năm trước khi quý 1.2017 xuất khẩu chỉ tăng 12,8%, trong khi năm 2016 mức tăng là 6,6%.

Cụ thể, qua 3 tháng, xuất khẩu của nhóm nông, lâm, thủy sản ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 10,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong quý 1, xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn giữ vai trò chủ lực khi đem về khoảng 45,26 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp hơn 2 lần so với mức tăng của năm 2017 (ở mức 12,5%). Riêng hai mặt hàng điện thoại các loại và máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã đóng góp 18,62 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 3.2018 ước đạt 19 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 46,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ trong đó tập trung chủ yếu vào các mặt hàng phục vụ cho sản xuất trong nước như: máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 30,2%), xăng dầu các loại (tăng 37,1%), hóa chất (tăng 22,9%)...

Ngoài ra, nhóm hàng cần kiểm soát cũng đạt khoảng 3,47 tỷ USD, tăng cao ở mức 19,6%.

Nhập khẩu từ ASEAN tăng 12,3%, Hàn Quốc tăng 19%, Nhật Bản tăng 13,4%, Hoa Kỳ tăng 11,5%...

Hải Châu