Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất toàn ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh và vượt mức kế hoạch đề ra. 

Dự kiến GDP sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng tăng từ 3,95% đến 4,05%, đạt mức tăng trưởng cao nhất 10 năm gần đây. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 cũng đạt 19,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. 

Năm 2018, lần đầu tiên vải thiều thoát cảnh được mùa – rớt giá.

Trong đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản đạt 10,3 tỷ USD, tăng 9,7%; giá trị XK thủy sản 3,94 tỷ USD, tăng 10,5%; giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính 4,33 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017. Các mặt hàng tăng trưởng XK tốt trong 6 tháng đầu năm 2018 là: Gạo khoảng 3,57 triệu tấn, giá trị 1,81 tỷ USD, tăng 12,5% về khối lượng và 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017; rau quả 2 tỷ USD, tăng 20%; điều 1,71 tỷ USD, tăng 16,4%; thủy sản 3,94 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Hàng loạt mặt hàng nông sản của Việt Nam đã vào được nhiều thị trường khó tính như vải, chôm chôm vào được thị trường Úc, xoài sắp được xuất sang Mỹ, gạo Việt vượt Thái Lan về giá hay thịt lợn tươi lần đầu tiên XK chính ngạch...

Trái ngược hẳn tình trạng được mùa rớt giá, năm nay, vải thiều vừa bội thu vừa được giá cao. Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, tính đến 25-6, toàn tỉnh đã tiêu thụ tổng số 184.000 tấn vải thiều, đạt tổng doanh thu gần 5.000 tỷ đồng và dự báo kết thúc vụ có thể đạt ít nhất 5.500 tỷ.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, nông nghiệp đang thực hiện chiến lược quan trọng là tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cũng như triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Chính phủ cũng đã có nhiều cơ chế chính sách, đặc biệt là khuyến khích các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Nhờ vậy, ngành nông nghiệp đã tiến hành tái cơ cấu ngành bằng cách tổ chức sản xuất theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như đáp ứng được các điều kiện về an toàn thực phẩm và các điều kiện về kiểm dịch.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng cảnh báo, hiện nay, những diễn biến bất thường của thời tiết có thể sẽ gây thiệt hại lớn về người và phát triển sản xuất nông nghiệp. Vì thế, để đạt mục tiêu XK 40 tỷ USD vào cuối năm nay, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với chuỗi giá trị.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các tỉnh, thành phố đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu. 

Các đơn vị của Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng thu thập, phân tích thông tin, dự báo thị trường, kịp thời cảnh báo những quy định về rào cản, vấn đề phát sinh có thể xảy ra đối với hàng XK và đẩy mạnh tiêu thụ trong nước…

Chi Linh