Ngày 19-7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Tỉnh trưởng thường trực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Lâm Thiếu Xuân đã đồng chủ trì Hội nghị lần 6 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tại Hội nghị, hai bên đã kiểm điểm lại tình hình hợp tác từ sau Hội nghị lần thứ 5 tổ chức tại Quảng Đông tháng 11-2015, nhất trí cho rằng, cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các bộ, ngành và địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông đạt nhiều tiến triển tích cực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Tỉnh trưởng thường trực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Lâm Thiếu Xuân tại lễ đón.

Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Quảng Đông đạt 17 tỷ USD, tăng 2,9% so với năm 2015. Theo đó, Quảng Đông tiếp tục là một trong những địa phương của Trung Quốc đi đầu về hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc nói chung và tỉnh Quảng Đông nói riêng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Đại diện hai bên tại hội nghị.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông giai đoạn 2017 - 2019; duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; thực hiện tốt các cơ chế hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai bên; tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Quảng Đông tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam, nhất là nông, lâm, thủy hải sản, các sản phẩm sữa, hoa quả đã chế biến có mặt nhiều hơn trên thị trường Quảng Đông, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung phát triển cân bằng, bền vững; tích cực thu hút các doanh nghiệp có tiềm năng, thế mạnh đầu tư vào Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng.

Phó Tỉnh trưởng Lâm Thiếu Xuân khẳng định tỉnh Quảng Đông coi trọng phát triển quan hệ với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam; sẵn sàng phối hợp triển khai tốt các chương trình hợp tác trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại, đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Tỉnh Quảng Đông mong muốn các cơ quan chức năng của Việt Nam quan tâm, nghiên cứu dành ưu đãi về chính sách cho việc xây dựng Khu Công nghiệp An Dương tại Hải Phòng.   

Phùng Nguyễn - Duy Tiến