Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo một số kết quả về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc.

Tại các cuộc hội đàm cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc, đạt nhận thức chung về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Việt Nam là hết sức coi trọng, gìn giữ, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, lành mạnh, ổn định lâu dài.   

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục xu thế hợp tác và phát triển, đạt được nhiều tiến triển mới. Cùng với đó, hai bên đã thiết lập và bổ sung nhiều cơ chế quan trọng về hợp tác song phương, như cơ chế gặp gỡ hằng năm giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương và gần 50 cơ chế hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Trong đó, hoạt động hợp tác giữa các cơ quan báo chí hai nước thời gian qua đã được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước thông qua nguồn thông tin chính thức, chính thống của các cơ quan báo chí hai nước.   

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã vừa ký Thỏa thuận hợp tác mới, xác định những ưu tiên hợp tác báo chí trong tình hình mới; bày tỏ tin tưởng các cơ quan báo chí hai nước nói chung, Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã nói riêng, sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong kỷ nguyên số. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc hai cơ quan thông tấn của Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác là phù hợp với sự phát triển của báo chí và mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.   

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, với vai trò là các hãng thông tấn quốc gia tại mỗi nước, Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã cần tăng cường thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa và môi trường kinh doanh của mỗi nước, qua đó góp phần phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai nước và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.

PV (Theo TTXVN)