Ngày 5-6, Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) công bố Bản thiết kế cho tương lai năng lượng sạch của Việt Nam. Theo đó, GreenID kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch 25 nhà máy nhiệt điện than, nhằm đáp ứng mục tiêu của Thoả thuận Paris là cắt bỏ 30 GW điện than. 

Quy hoạch hiện tại nêu rõ, sau năm 2020, Việt Nam sẽ xây dựng 26 nhà máy nhiệt điện than, tương đương 32.510 MW. 

Tuy nhiên, các chuyên gia của GreenID cho rằng, Việt Nam không cần xây dựng quá nhiều nhà máy nhiệt điện than như vậy mà vẫn có thể đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện năng bằng việc phát triển năng lượng tái tạo.

 Nếu muốn giảm công suất điện than từ 55.300MW xuống 25.640MW thì phải tăng công suất năng lượng tái tạo từ 27.000MW lên 32.000MW và điện khí từ 19.000MW lên 24.000MW. 

Nếu đề xuất của GreenID được thông qua, mỗi năm, Việt Nam sẽ giảm việc đốt 70 triệu tấn than, tương đương giảm phát thải 116 triệu tấn CO2.

H. Ly