5 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch chục tỷ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; giày dép; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Điện thoại và linh kiện vẫn là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Đến ngày 15-8, tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 30,33 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 8,49 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 46,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Phan Đức