Tính đến nay, cả nước có trên 5.000 làng nghề truyền thống; được cấp bằng công nhận 1.748 làng nghề, trong đó có làng nghề nước mắm truyền thống Phú Quốc. 

Nước mắm Phú Quốc có trên 200 năm hình thành và phát triển. Nước mắm Phú Quốc không những nó có giá trị về văn hoá mà còn là sản  phẩm du lịch của biển đảo quê hương.

Hơn 50 doanh nghiệp sản xuất nước mắm trên địa bàn huyện đảo, hàng năm cung cấp ra thị trường trên 30 triệu lít nước nắm từ 20-43 độ đạm, mang lại doanh thu trên 600 tỷ đồng, tạo công an việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. 

Không chỉ vậy, nước mắm Phú Quốc đã mang văn hoá của người Việt đi khắp 5 châu; sản phẩm nước mắm Phú Quốc trở thành niềm tự hào của người Việt Nam trên khắp thế giới.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc, trao quyết định công nhận làng nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc, cho Hội nước mắm Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, nước nắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đạt chỉ dẫn địa lý được Liên minh Châu âu (EU) công nhận. Thời gian tới, UBND huyện Phú Quốc sẽ kiến nghị việc quy hoạch chọn địa điểm làm cơ sở tập trung lâu dài và bền vững cho làng nghề sản xuất nước mắm, để nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo tồn và phát huy được sản phẩm nước mắm Phú Quốc.

Tại buổi lễ UBND huyện Phú Quốc đã trao Quyết định số 1307 ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công nhận nghề truyền thống và làng nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc, cho Hội nước mắm Phú Quốc.

Hoàng Dung