Theo đó số Hotline: 1900.888.655 sẽ hoạt động 24/7 để phản ánh thông tin, nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý thị trường. Đồng thời, tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của lĩnh vực quản lý thị trường, góp phần hạn chế những tiêu cực có thể phát sinh. 

Ngoài ra, qua số Hotline mới này, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân và doanh nghiệp về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật; các thông tin phản ánh về đạo đức công vụ của công chức hành pháp

Lưu Hiệp