Theo thông báo, việc công khai số điện thoại đường dây nóng là thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng và Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sóc Trăng. 

Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức về thái độ phục vụ, ý thức trách nhiệm, hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, số 1 Châu Văn Tiếp, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Hộp thư điện tử: 

phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn. Số điện thoại đường dây nóng: Chánh Văn phòng Huỳnh Thị Diễm Ngọc 0946.841.983; Phòng Hành chính – Tổ chức, bà Đặng Hồng Bửu Ngọc, Phó Trưởng phòng, số điện thoại 0299.3622225. Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Riêng số điện thoại của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 24/24 giờ.                                                                  

Cao Xuân