Theo Tổng cục Du lịch, thời gian qua du lịch Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng. Lượng khách quốc tế giai đoạn 2015 – 2019 tăng 2,3 lần, từ 7,9 lên 18 triệu (tốc độ tăng trưởng bình đạt 22,7%/năm). Lượng khách nội địa tăng 1,5 lần, từ 57 lên 85 triệu lượt. Tổng thu tăng 2,1 lần, từ 355 ngàn tỷ đồng lên 755 ngàn tỷ đồng; năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam tăng 12 bậc, từ xếp thứ 75 năm 2015 lên thứ 63 năm 2019. 

Tuy nhiên, dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Năm 2020, dự kiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm trên 80% so với năm 2019. Với khách nội địa, mặc dù Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình kích cầu, giảm giá nhưng dự báo cũng giảm 50% so với năm 2019. 

Hội nghị cơ cấu lại thị trường khách du lịch tại Hà Nội ngày 19/11

Ngành du lịch Việt Nam thất thu khoảng 23 tỷ USD trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động. Công suất sử dụng phòng của nhiều khách sạn ở các thành phố lớn, các khu du lịch chỉ đạt từ 10-15%, nhiều khách sạn phải đóng cửa và cho nhân viên nghỉ việc. Ngành vận chuyển, hàng không quốc tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Vấn đề  đặt ra là toàn ngành cần đánh giá lại, xem xét lại cơ cấu ngành, trong đó có cơ cấu thị trường khách.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng việc cơ cấu lại thị trường khách là vô cùng cần thiết, để đảm bảo tăng trưởng bền vững khách quốc tế, khai thác hiệu quả tài nguyên, phù hợp với xu hướng, nhu cầu của thị trường. Cơ cấu lại thị trường khách nhằm đa dạng hóa, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, hạn chế rủi ro; tăng trưởng ổn định khách nội địa, phân bố cân đối các vùng miền. 

Dịp này, các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều giải pháp nhằm cơ cấu lại thị trường khách, phát triển du lịch Việt: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số,  hiểu rõ thị trường du lịch nội địa, đổi mới sản phẩm để thu hút khách, đẩy mạnh truyền thông du lịch an toàn, nâng cấp dịch vụ, hướng đến khai thác từng phân khúc thị trường cụ thể…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết, các ý kiến sẽ được Tổng cục Du lịch tổng hợp vào báo cáo tại Hội nghị toàn quốc về du lịch sắp tới. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại thị trường khách cụ thể như thế nào, các thay đổi hướng đến thị trường khách nào là do những người làm du lịch quyết định. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc, đồng lòng của cả doanh nghiệp, địa phương, cơ quan quản lý.


N.Hoa