Theo TAB, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mở lại thị trường du lịch nội địa là một bước quan trọng đối với ngành Du lịch.

TAB kiến nghị cho mở cửa dần thị trường, đón khách quốc tế trở lại Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết định này chưa đủ để giảm bớt những thiệt hại mà ngành Du lịch đã và đang trải qua khi chưa mở cửa lại đối với du khách quốc tế từ những thị trường được đánh giá là đã an toàn và du khách đến từ những quốc gia cụ thể đó sẽ không đem đến những rủi ro sức khỏe đối với người dân nước ta.

Dù rằng, việc mở cửa các thị trường quốc tế trở lại cần có một quy trình được đồng thuận và một bộ thủ tục mở cửa thị trường.

Cụ thể là thương thảo các thỏa thuận song phương với từng nước và các công việc triển khai thực hiện. Các thỏa thuận song phương do Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm, có sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 và TAB.

Việc này cần đi trước một bước hoặc ít nhất là ngang bằng về thời điểm với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Hoa Nguyễn