Hồ sơ kê khai giá cước phải kèm thêm phương án giá và nộp về Sở GTVT Hà Nội trước ngày 15/2. Sau thời gian trên, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc kê khai giá cước, danh sách sẽ được gửi về Sở Tài chính để phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy định.

Thống kê cho thấy, toàn thành phố hiện có 15 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ xe cẩu kéo với tổng số 54 phương tiện. Trong đó, doanh nghiệp nhiều nhất có 10 phương tiện; ít nhất có 1 phương tiện.

P. Huyền