Vận động viên chuyển giới từ nữ sang nam có thể tham gia những hạng mục tranh tài dành cho vận động viên nam “không giới hạn” theo hướng dẫn mới.

Vận động viên nam chuyển đổi giới tính thành nữ cần phải sử dụng liệu pháp hormone, và sẽ được kiểm tra nồng độ testosterone dưới 10 nanomoles/lít ít nhất một năm trước tham gia và “duy trì điều kiện đủ trong suốt thời gian đó để tranh tài trong những bộ môn dành cho nữ”.

Mặc dù, vẫn còn hạn chế, tư liệu cho biết những quy định đó dựa trên nguyên tắc thi đấu trung thực, công bằng.

“Điều đó thật sự cần thiết để đảm bảo chừng mực có thể những vận động viên chuyển giới không bị mất đi cơ hội tham gia tranh tài thể thao. Mục tiêu quan trọng nhất của thể thao là vẫn phải đảm bảo cạnh tranh công bằng”, theo hướng dẫn được đăng trên cổng thông tin điện tử IOC.

IOC đã bắt đầu cho phép vận động viên chuyển giới tham gia thi đấu đầy đủ.

“Yêu cầu phải tái phẫu thuật là một điều kiện để tham gia thi đấu thật sự không cần thiết đối với đảm bảo cạnh tranh công bằng và sẽ không phù hợp pháp luật ngày càng tiến bộ cũng như những khái niệm về nhân quyền”, tư liệu cho biết thêm.

IOC nhấn mạnh, họ quyết định chọn chính sách này bởi vì sự thay đổi thái độ của xã hội đối với những người chuyển giới.

Ngọc Bích