Trả lời: Theo Khoản 4, Điều 18, Chương III, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016 thì người bị tạm giữ, người bị tạm giam sau đây có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng:

1. Người đồng tính, người chuyển giới.

2. Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A.

3. Người bị kết án tử hình.

4. Người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh.

5. Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng.

Như vậy, người đồng tính có thể sẽ được bố trí giam giữ ở buồng riêng.

Ban Bạn đọc