Các vụ thử được tổ chức bởi công ty phát triển tên lửa, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) và bên khách hàng, Quân đội Ấn Độ.

 “Cho đến nay, các vụ thử nghiệm đã thực hiện thành công ở Pokhran 3 ngày trước “, một quan chức quân đội Ấn Độ trả lời phỏng vấn hãng tin Times of India.

Tên lửa Pinaka II

Tầm bắn tối đa của Pinaka II là 60km, hơn phiên bản cũ 20km. Pinaka đã phục vụ quân đội Ấn Độ nhiều thập niên qua.

Theo quân đội Ấn Độ, Pinaka II cơ động, chính xác và linh hoạt hơn “đàn anh” Pinaka I.

Phạm Trúc